Zásady pro videa

Ahoj! Jsme rádi, že jste se rozhodli hrát Bulánky a sdílet svoje zážitky ze hry s ostatními formou
videí nebo živých streamů. Rádi bychom vám tímto dokumentem představili základní pravidla
pro taková videa a jejich monetizaci. Našim cílem není vás omezovat, ale zajistit vznik videí
férových k nám vývojářům i k ostatním.

1. Základní ustanovení

   1. Těmito zásadami my, jako vývojář hry, tedy SleepTeam s.r.o., IČO: 285 12 910, se sídlem
    Lidická 700/19, Brno 602 00, stanovujeme základní pravidla tvorby videí a dělání živých
    streamů.
   2. Videem a živým streamem rozumíme pro účely těchto zásad jakákoli videa využívající
    Bulánky, jejich obsah, screenshoty a jiné obrázky ze hry, videa ve formě cutscenes nebo
    jiné, hudbu ze hry nebo jiné prvky hry (obecně dohromady jako „Videa“) a jejich
    publikování na platformách jako YouTube, twitch.TV, Blip.TV, Ustream.TV, TikTok,
    Instagram nebo obdobných službách

 

2. Povolená monetizace Videí

   1. Můžete zpeněžovat Videa zachycující vaše zážitky z hraní Bulánků, kdy od výše
    uvedených platforem obdržíte platbu za zhlédnutí Videa. Je to však možné pouze za
    následujících podmínek:

     1. vytvořená Videa nesmí porušovat práva jiných osob, zejména práva duševního
      vlastnictví (autorská práva, ochranné známky atd.), osobnostní práva a vlastnická
      práva. Pozor na to, že obecně jakákoli forma umění (text, hudba i grafika) může
      být duševním vlastnictvím jiné osoby a musíte si od této osoby zajistit možnost takový obsah
      využívat.
     2. obsah Videí nesmí být hanlivý, pomlouvačný, rasistický, pornografický, obscénní,
      skandální, diskriminační ani jinak v rozporu s dobrými mravy. Víme, že některé
      z těchto pojmů vnímáme každý jinak, ale věříme, že základní ideji rozumí každý.
      Nebudeme tolerovat obsah, který může někoho poškozovat.
   2. S výjimkou monetizace uvedené výše nesouhlasíme se zveřejňováním Videí jiným
    komerčním způsobem. Zejména si prosím nenechávejte platit přímo od diváků za
    možnost přístupu k Videím ani Videa neprodávejte (nelicencujte) dalším za peníze.

 

3. Další podmínky

  1. Na základě těchto zásad můžete používat výše uvedený obsah ve vašich Videích.
   Nepoužívejte však součásti Bulánků (např. hudbu, dabing nebo design postaviček
   Bulánků) samostatně, zvlášť ne za účelem zisku.
  2. Nedodržení podmínek uvedených v těchto zásadách může mít za následek, že budeme
   usilovat o stažení Videa.
  3. Vyhrazujeme si oprávnění měnit obsah těchto zásad. V případě změny zveřejníme nové
   znění těchto podmínek na webu a budeme se snažit oznámit vám nové znění i jiným
   způsobem.